Vraag & Antwoord

Okee. Er is een Second Opinon. En nu?
De vraag "Wat gebeurt er nu?" is niet zo heel eenvoudig te beantwoorden. Feitelijk is alles wat je erover zegt speculatie.

Ons werk zit er nu op. Mede dankzij de (financiele) steun van talloze betrokken Arnhemmers ligt er nu een gedegen berekening ten aanzien van een verhuizing van het filmhuis naar Rembrandt. (Je kunt overigens nog een donatie storten. We hebben het bedrag dat we nodig hebben nog niet binnen...)

Een aantal oppositiepartijen heeft inmiddels aangegeven dat zij de second opinion in de gemeenteraad willen bespreken. De wethouder mag dan uitleggen waarom er een gat van 8 miljoen euro zit tussen zijn berekening en de second opinion.

Nu de financiele argumenten van de gemeente niet valide blijken, verwachten we dat de gemeente de nadruk gaat leggen op de niet-financiele argumenten. Op deze pagina worden de (soms vergezochte) argumenten van de gemeente weerlegd.Verhuizen naar Rembrandt is goedkoper, maar de onderhoudskosten zijn daar veel hoger!

Klopt, maar per saldo is verhuizen naar Rembrandt toch goedkoper.

Doordat een verhuizing naar Rembrandt 3 miljoen euro goedkoper is dan nieuwbouw, wordt een bedrag van ruim 181.000 euro per jaar bespaard op de structurele lasten. De onderhoudskosten van Rembrandt zijn weliswaar hoger dan in de geplande nieuwbouw, maar bij lange na geen 181.000 euro extra per jaar.

Bovendien biedt Rembrandt de mogelijkheid om voor een gedeelte van het gebouw een herbestemming te zoeken, hetgeen extra inkomsten met zich meebrengt.Hebben jullie de verbouwing van Rembrandt zo laag mogelijk ingeschat?

Nee, integendeel. We hebben onderzoeksbureau Vaecon, die de second opinion heeft uitgevoerd, de opdracht meegegeven om een realistische inschatting te maken die voldoet aan het Ruimtelijk Programma van Eisen die de gemeente heeft opgesteld voor de geplande nieuwbouw op het Kerkplein.

Diverse kosten hebben we eerder te hoog dan te laag ingeschat. Zo is niet duidelijk of de aankoopprijs van Rembrandt onderhandelbaar is. We zijn van 'niet onderhandelbaar' uitgegaan.

Het is onduidelijk of er asbest in het gebouw aanwezig is. We zijn in onze berekening uitgegaan van het worst case scenario voor asbestsanering.

De post onvoorzien hebben we voor 10 procent van de bouwkosten meegenomen in de berekening. Dat is aan de hoge kant. Ook de post honoraria is eerder te hoog dan te laag in de berekening opgenomen.

Voor het verbouwen van Rembrandt kan gebruik gemaakt worden van de 'Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De regeling is bedoeld voor gebouwen die zich niet heel makkelijk lenen voor een nieuwe, andere functie. Een subsidie uit dit potje hebben we echter buiten de berekening gelaten.Waarom is jullie berekening 8 miljoen euro lager dan het bedrag waar de gemeente op uitkomt?

Kort samengevat: Omdat wij een serieuze berekening hebben laten uitvoeren en de gemeente Arnhem niet.

Volgens de gemeente Arnhem kost het verhuizen van het Filmhuis naar Rembrandt 16,5 miljoen euro. Mede daardoor koos de gemeenteraad voor de nieuwbouw op het Kerkplein.

Wij zijn in juli van dit jaar bij de projectleider op bezoek geweest die dit onderzoek heeft uitgevoerd om tekst en uitleg te vragen. Dat was zowel onthullend als onthutsend.

De gemeente heeft Rembrandt nooit serieus als optie onderzocht. Er is een berekening gemaakt zonder enige feitenkennis over het Rembrandt-theater.

Omdat de projectleider niet de beschikking had over de cijfers van Rembrandt, heeft zij zelf een grove schets gemaakt van het gebouw. Op basis van deze schets is een berekening uitgevoerd aan de hand van globale algemene kengetallen.

De gemeente is niet langsgegaan bij Rembrandt om het gebouw te inspecteren. Sterker nog: er is geen enkel contact geweest tussen de gemeente en Rembrandt. De projectleider die de berekening heeft gemaakt, geeft toe dat haar berekening niet nauwkeurig is uitgevoerd.Betekent jullie onderzoek dat wethouder Elfrink de gemeenteraad heeft voorgelogen?

Het is aan de raadsleden om te bepalen of zij vinden dat zij misleid zijn. Feit is dat de wethouder de gemeenteraad op basis van een te hoge berekening foutief heeft voorgelicht. De gemeenteraad heeft op basis van die te hoge berekening een besluit genomen over het Filmhuis.Kunnen de plannen voor het Filmhuis in Rembrandt gerealiseerd worden?

Volgens Flmhuis-directeur Henk Bitter is dat totaal onmogelijk. Wij vinden dat zachtgezegd opmerkelijk. We hebben bij de Second Opinion de 7 punten uit de visie van het Filmhuis voor haar nieuwe locatie meegenomen. Zie ook: Strategische Visie Focus in Rembrandt.Is er een band tussen julle en de eigenaar van Rembrandt?

Nee, op geen enkele manier. Het enige contact dat er tussen ons en eigenaar Minerva geweest is, is dat we bij hen telefonisch de tekeningen van het pand hebben opgevraagd.

Er is iets meer contact geweest met Pathe. Dankzij de medewerking van Pathe hebben we begin september het gebouw uitgebreid kunnen inspecteren en ook de ruimtes kunnen bekijken die niet voor het publiek toegankelijk zijn.Komt er nog een second opinion over de second opinion?

Uhm... Die hebben we al... Bij de bezichtiging van Rembrandt waren behalve de bouwkundig adviseur van onderzoeksbureau Vaecon, ook drie andere architecten en een bouwkundig adviseur aanwezig. Wij hebben de second opinion door hen laten beoordelen.

Zij vinden allemaal dat we met onze berekening aan de hoge kant zitten.

Vincent van Vuuren, Hurenkamp Architecten & Adviseurs:

  "Een keurige rekenexercitie door Vaecon; op grond van enkele door ons gerealiseerde grotere herbestemmingsprojecten zijn de kosten kengetallen voor ons zeker herkenbaar.

  Gelet op de besproken herinrichting van het pand (beperkte verbouw) en het ambitieniveau geven de cijfers wat mij betreft een reeel beeld.

  Wat mij betreft kan de post honoraria architect / adviseurs nog iets naar beneden worden bijgesteld (-/- 25%) en de post onvoorzien kan van 10% naar 5%."

Bob en Liesbeth Kip van BOB Architectuur. Dit bureau is verantwoordelijk voor de bouw en verbouw van diverse bioscopen in Zuid-Nederland:

  "Wij zijn liever geen schotten in de grote zaal.

  Verder vinden wij de raming erg hoog. Bijvoorbeeld met vloerbedekking en stoelen. Wij zetten dat 30% goedkoper in onze plannen.

  We vinden ook het honorarium veel te hoog. In de second opinion is dat 20% van de verbouwkosten. Dit lijkt teveel alsof wij architecten en adviseurs er teveel aan willen verdienen.

  De reserveringen in de berekening voor balie en bar kan makkelijk gehalveerd worden. We snappen ook niet dat het opknappen van de wanden met het oppervlakte van 4177m2 x 25 euro wordt berekend."

Wim van Dijk, als medewerker van Ballast-Nedam jarenlang betrokken bij calculatie, project- en planontwikkeling en management:

  "De aangeleverde documenten zijn van een goed en onderbouwd karakter en geven aan dat er met zorgvuldigheid naar is gekeken. Toch heb ik wat opmerkingen op een aantal posten.

  De prijs van de nieuwe liftinstallatie voor 3 stopplaatsen is te hoog (tussen de 10 en 15 duizend euro)

  De opslagen over de bouwkundige prijs is, gezien de diverse posten die er in zijn opgenomen, aan de veel te hoge kant. Ik zou zelf gaan voor de navolgende percentages voor ABK max.6%, AK 7% en W+R 2%. Dat geeft een correctie van 140.000 euro.

  Verder wordt er in de bouwkosten nog een post van 3% onvoorzien opgenomen. Verderop in de berekening wordt ook al 10% voor het geheel opgenomen. ik zou deze 3% (90.000 euro) niet opnemen.

  De post honoraria is mijn inziens veel te hoog.

  Ik zou de post 'diverse interieurs' van 104.000 euro verlagen naar 50.000 euro.

  De totale correctie mijnerzijds zou ongeveer 435.000 euro bedragen. Het totaalbedrag komt dan net onder de 8 miljoen uit." 
 
  Je kunt ons steunen door meer bekendheid te geven aan deze actie, bijvoorbeeld via Twitter en Facebook.


Donaties

Het uitvoeren van de Second Opinion kost veel geld. Het benodigde bedrag van 2.000 euro hebben we nog niet binnen. Ieder donatie, klein en groot, wordt enorm gewaardeerd.

Via de donatie-links hieronder kun je via iDEAL geld geven aan De Schrijverij: een van de initiatiefnemers van deze actie.
Doneer 5 euro
Doneer 10 euro
Doneer 20 euro
Doneer 50 euro
Doneer 100 euro


Red de Markt

De warenmarkt zal moeten verhuizen naar de Markt voor het Provinciehuis als op het Kerkplein een nieuw filmhuis gebouwd wordt. De marktlui willen niet weg. Zij vrezen dat de markt ten dode is opgeschreven als ze moeten verhuizen.

Via een online petitie verzamelen de marktluit handtekeningen voor het behoud van de markt op het Kerkplein.

Behoud Kerkplein Arnhem

 


Contact   -   Copyright © 2015   -   Ontwerp: De Schrijverij