De Korenbeurs als locatie van het Filmhuis voldoet niet. Er wordt daarom al bijna twintig jaar gesproken over een nieuwe locatie voor het Filmhuis op een andere plek in de stad.

In de jaren negentig is lang gesproken over de oude Dansacademie in de Weverstraat als nieuwe plek. Verder dan plannen is het echter nooit gekomen.

Bij de presentatie van de Rijnboogplannen in 2002 zou het Filmhuis opgenomen worden in het Kunstencluster dat, in eerste instantie, aan de haven in de zuidelijke binnenstad zou verrijzen.

Vorig jaar verdwenen de plannen voor het (te) dure kunstencluster definitief in de prullenbak. Het nieuwe college van D66-SP-GroenLinks-CDA heeft bij haar aantreden twee locaties laten onderzoeken om een nieuw filmhuis neer te zetten: de oude Dansacademie en het Kerkplein. De optie Rembrandt is destijds niet meegenomen.

Nadat eind 2014 voor de locatie Kerkplein werd gekozen, is door de gemeente Arnhem een bouwplan en een businesscase opgesteld. Die werd in het voorjaar van 2015 gepresenteerd.

Nieuwbouw op het Kerkplein kost 11,4 miljoen euro. Daarvoor krijgt het Filmhuis een theater met 400 stoelen in 4 zalen. Uit de businesscase blijkt dat van het Filmhuis verwacht wordt dat het ook een florerende horeca op de begane grond exploiteert en dat het extra geld binnenhaalt via externe verhuur.

Vanuit de oppositie en vanuit de stad kwam veel kritiek op de plannen. Zelfs bij een stijging van het aantal bezoekers met 80 procent, zoals de gemeente realistisch acht, kost het nieuwe Filmhuis de stad in het meest gunstige scenario ongeveer een miljoen per jaar. Acht ton structurele lasten voor bouw en onderhoud, plus 256.000 euro exploitatie-subsidie per jaar.

Na de presentatie van de plannen meldde de eigenaar van de Rembrandt-bioscoop zich bij de gemeente. Het Rembrandt-theater komt leeg te staan nadat de nieuwe bioscoop bij het station gereed is. De eigenaar van Rembrandt liet weten dat de gemeente Rembrandt voor een prikkie kan kopen: 3,5 miljoen euro. Eventueel kan de gemeente Rembrandt ook huren, aldus de eigenaar.

De meeste fracties in de gemeenteraad zagen een verhuizing naar Rembrandt als een goedkoper alternatief voor de nieuwbouwplannen van het Filmhuis, maar volgens wethouder Elfrink was dat geen optie.

"Ik kan op een bierviltje uitrekenen dat verhuizen naar Rembrandt duurder is", liet hij weten.

Na druk vanuit de gemeenteraad liet hij toch uitrekenen wat de gemeente kwijt zou zijn als het Filmhuis naar Rembrandt zou gaan: 16,5 miljoen euro. Ruim vijf miljoen euro meer dan nieuwbouw.

Er werd met gefronste wenkbrauwen gereageerd op dat bedrag, maar op de vraag hoe de wethouder aan die berekening kwam, wilde hij geen antwoord geven. "Aanbestedingsgevoelige informatie", aldus Elfrink.

De collegepartijen in de gemeenteraad besloten vervolgens voor nieuwbouw op het Kerkplein.

Nu dat besluit genomen is, wil dat niet meteen zeggen dat er gebouwd gaat worden. Over de Rijnbooghaven en het Kunstencluster zijn in het verleden wel zes besluiten genomen, en zowel de haven als het Kunstencluster zijn er nooit gekomen.

Wij twijfelen aan de 16,5 miljoen van wethouder Elfrink en denken dat een verhuizing van het Filmhuis naar Rembrandt goedkoper is. Daarom hebben wij het initiatief genomen om door een onafhankelijke partij te laten uitrekenen hoe duur dit is.

Wanneer je ons initiatief steunt, kun je op deze pagina je naam achterlaten.

 
 
  Je kunt ons steunen door meer bekendheid te geven aan deze actie, bijvoorbeeld via Twitter en Facebook.


Donaties

Het uitvoeren van de Second Opinion kost veel geld. Het benodigde bedrag van 2.000 euro hebben we nog niet binnen. Ieder donatie, klein en groot, wordt enorm gewaardeerd.

Via de donatie-links hieronder kun je via iDEAL geld geven aan De Schrijverij: een van de initiatiefnemers van deze actie.
Doneer 5 euro
Doneer 10 euro
Doneer 20 euro
Doneer 50 euro
Doneer 100 euro


Red de Markt

De warenmarkt zal moeten verhuizen naar de Markt voor het Provinciehuis als op het Kerkplein een nieuw filmhuis gebouwd wordt. De marktlui willen niet weg. Zij vrezen dat de markt ten dode is opgeschreven als ze moeten verhuizen.

Via een online petitie verzamelen de marktluit handtekeningen voor het behoud van de markt op het Kerkplein.

Behoud Kerkplein Arnhem

 


Contact   -   Copyright © 2015   -   Ontwerp: De Schrijverij